empty
 
 
USDJPY

US Dollar vs Japanese Yen

USDJPY US Dollar vs Japanese Yen
144.82 27 2022 23:40
-0.01 (-0.01%)
50% 50%
 
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
?
.