empty
 
 
EURGBP
EURGBP Euro vs Great Britain Pound
-
-
$0.8702
22 Sep 2023 20:57
$0.0028
(0.32%)
55.74% 44.26%
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
?
.