empty
 
 
USDJPY

USDJPY US Dollar vs Japanese Yen
135.21 24 2022 23:59
0.01 (0.01%)
53% 47%
 
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
?
.